Medium link

XXXV Zjazd Delegatów i wybory Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Do końca VII kadencji funkcję prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej pełnić będzie dr n. med. Paweł Wróblewski, który przez ostatnie 9 miesięcy przewodził samorządowi w roli pełniącego obowiązki. Tak 16 kwietnia 2016 r. zdecydowali delegaci. Wybór szefa korporacji lekarskiej poprzedziła burzliwa dyskusja – jak na zjazd budżetowy przystało – dotycząca przede wszystkim finansów. Rok 2015 Izba zakończyła na plusie. Zysk sięgający kwoty 1 646 117,40 zł ma być przeznaczony na działalność statutową. 109  medyków, biorących  udział  w XXXV Zjeździe Delegatów DIL, udzieliło  Radzie absolutorium i bez poprawek przegłosowało tegoroczny budżet.

Stanowiska, apele i uchwały XXXV Zjazdu Delegatów DIL

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej ws. wyników wyborów uzupełniających Prezesa DRL

Początek strony