Medium link

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej ws. wyników wyborów uzupełniających Prezesa DRL

Obwieszczenie Nr 1/2016
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających
Prezesa DRL przeprowadzonych podczas XXXV Zjazdu Delegatów DIL

 

Na podstawie art. 24 pkt. 7 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 651 ze zmianami) oraz § 45 uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających, na podstawie protokołów Zgromadzenia Wyborczego XXXV Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, ogłasza się, że wybrano dr. n. med. Pawła Wróblewskiego na prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

dr hab. n. med. Andrzej Wojnar

Początek strony