Medium link

Stanowiska, apele i uchwały XXXV Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Stanowiska

Stanowisko Nr 1/2016 w sprawie wspólnego samorządu lekarzy i lekarzy dentystów


Apele

Apel Nr 1/2016 w sprawie akredytacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów

Apel Nr 2/2016 w sprawie wspólnego samorządu lekarzy i lekarzy dentystów

Apel Nr 3/2016 w sprawie możliwości korzystania przez lekarzy seniorów z konsultacji specjalistycznych


Uchwały

Uchwała Nr 1/2016 w sprawie prawomocności obrad Zjazdu Delegatów DIL

Uchwała Nr 2/2016 w sprawie wyboru władz Zjazdu

Uchwała Nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia programu Zjazdu

Uchwała Nr 4/2016 w sprawie powołania Komisji Zjazdowych

Uchwała Nr 5/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

Uchwała Nr 6/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Uchwała Nr 7/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała Nr 8/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego

Uchwała Nr 9/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej

Uchwała Nr 10/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizjnej

Uchwała Nr 11/2016 w sprawie dzielenia absolutorium Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej

Uchwała Nr 12/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Uchwała Nr 13/2016 w sprawie wyborów uzupełniających do pełnienia funkcji Prezesa DRL

Uchwała Nr 14/2016 w sprawie funduszu statutowego

Uchwała Nr 15/2016 w sprawie zakupu budynku przy Kazimierza Wielkiego 43 we Wrocławiu

Początek strony