facebook

Medium link

Komisja Stomatologiczna - Spotkanie z p. Zbigniewem Hałatem - Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych DOWNFZ we Wrocławiu, 5.04.2017 r.

Koleżanki i Koledzy,
Lekarze stomatolodzy

WAŻNY  KOMUNIKAT!

W środę 5.04.2017r. odbędzie się spotkanie z Panem Zbigniewem Hałatem - Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu i przedstawicielami pionu medycznego DOW NFZ odnośnie konkursu ofert.

Osoby zainteresowane zapraszamy na to spotkanie do siedziby Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 45 (sala konferencyjna – I piętro), przewidywany czas posiedzenia w godzinach 14.00-16.00.

Alicja Marczyk-Felba
Wiceprezes DRL ds. stomatologii

Początek strony