facebook

Medium link

Posiedzenie Wydziału V WTN, 27 kwietnia 2017 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Wydziału V WTN, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa, ul. Parkowa 13.

Porzadek dzienny:
  1. Dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawi pracę pt.Pszczoły i miód - fakty i mity
  2. Dyskusja
  3. Wolne wnioski

                                                         

Przewodniczący Wydz. V
Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz 

Początek strony