facebook

Medium link

Ogłoszenia postępowań o udzielanie świadczeń w roku 2017 i latach następnych w rodzaju: leczenie stomatologiczne

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i latach następnych w rodzaju: leczenie stomatologiczne, zgodnie z ogłoszeniami postępowań, które stanowią załącznik do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenia o postępowaniach zostały opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Informuję przy tym, że w dniu 27.04.2017r. zostały odwołane następujące postępowania:

1. 01-17-000461/STM/07/1/07.0000.221.02/01

2. 01-17-000468/STM/07/1/07.0000.214.02/01

3. 01-17-000494/STM/07/1/07.0000.218.02/01

4. 01-17-000505/STM/07/1/07.0000.218.02/01

5. 01-17-000528/STM/07/1/07.0000.213.02/01

6. 01-17-000603/STM/07/1/07.0000.220.02/01

7. 01-17-000610/STM/07/1/07.0000.218.02/01

8. 01-17-000633/STM/07/1/07.0000.218.02/01

9. 01-17-000639/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Renata Maciążek, Wydział Organizacyjny DOW NFZ

Początek strony