facebook

Medium link

Studia podyplomowe w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szanowni Państwo,
pragnę uprzejmie poinformować, że Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w celu ułatwienia lekarzom realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego przygotowało szeroką ofertę studiów podyplomowych oraz  kursów doskonalących na rok akademicki 2017/2018.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz uprzejmie proszę o pomoc w rozpowszechnieniu wśród lekarzy - członków Izby Lekarskiej informacji o aktualne prowadzonej rekrutacji na studiach podyplomowych:
1. Badania kliniczne - metodologia, organizacja i zarządzanie,
2. Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej,
3. Medycyna ekstremalna i medycyna podróży,
4. Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii,
5. Podstawy psychoterapii,
6. Psychoonkologia w praktyce klinicznej,
7. Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna,
8. Żywienie w zdrowiu i chorobie.

W przygotowaniu nowe kierunki studiów:
1. Koloproktologia praktyczna,
2. Podstawy publikowania w naukach medycznych.

Szczegółowa oferta w zakresie kształcenia podyplomowego dostępna jest na stronie internetowej: www.mckp.uj.edu.pl.

dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ
Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Początek strony