facebook

Medium link

Wybory 2018 - komunikat skierowany do członków rejonów wyborczych

Koleżanki i Koledzy

W związku z zakończeniem etapu zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów DIL Okręgowa Komisja Wyborcza DIL zwraca się z prośbą do:

1/ członków rejonów wyborczych o zaproponowanie 3 osób, w tym przewodniczącego, które wejdą w skład komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej nie może wchodzić osoba kandydująca na delegata w danym rejonie.

Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 • zapewnienie tajności głosowania przeprowadzanego w rejonie wyborczym,
 • wydawanie, za pisemnym potwierdzeniem na liście członków rejonu wyborczego, kart do głosowania i potwierdzanie oddania głosu przez członków tego rejonu,
 • przyjmowanie od okręgowej komisji wyborczej głosów członków rejonu wyborczego oddanych w drodze korespondencyjnej i umieszczanie ich w urnie,
 • obliczanie oddanych głosów,
 • przedstawienie wyników głosowania,
 • sporządzenie protokołu głosowania.

Do zadań przewodniczącego komisji skrutacyjnej należy:

 • ogłoszenie rozpoczęcia głosowania oraz jego zakończenie,
 • wrzucenie do urny głosów przekazanych w drodze korespondencyjnej,
 • przeprowadzenie losowania w przypadku, gdy w wyniku głosowania w rejonie wyborczym dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów kwalifikujących ich do ostatnich mandatów,
 • podpisanie protokołu z przeprowadzonego głosowania w rejonie wyborczym,
 • przekazanie dokumentacji głosowania w rejonie wyborczym okręgowej komisji wyborczej.

2/ członków rejonów wyborczych o ustalenie i zaproponowanie Okręgowej Komisji Wyborczej DIL terminu, miejsca oraz okresu głosowania obejmującego od 1-12 godzin.

Przewodniczący OKW powołuje zaproponowaną przez rejon wyborczy komisję skrutacyjną, w tym jej przewodniczącego, a OKW zatwierdza miejsce, termin, okres głosowania osobistego - przy urnie oraz głosowania korespondencyjnego.

W terminie co najmniej dwóch tygodni przed terminem głosowania osobistego - przy urnie przewodniczący komisji skrutacyjnej lub delegowany przez niego członek komisji skrutacyjnej proszony jest o kontakt z Okręgową Komisją Wyborczą DIL pod numerem telefonu 71 - 798 80 61 lub e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem ustalenia kwestii organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem wyborów w danym rejonie wyborczym.

Wzór zgłoszenia zebrania wyborczego

Początek strony