facebook

Medium link

Wybory 2018 - ankieta kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2018-2022

P. T. Kandydaci na Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2018-2022
Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 5 Regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, na wniosek kandydata na delegata na okręgowy zjazd lekarzy, Okręgowa Komisja Wyborcza zamieszcza w BIP na stronie internetowej okręgowej izby lekarskiej informacje dotyczące kandydata na delegata. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ankiety i podpisanie zgody na publikację danych osobowych wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Okręgowa Komisja Wyborcza

Opublikowane ankiety kandydatów na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2018-2022 znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej DIL.

Początek strony