facebook

Medium link

Pismo do Dyrektora DOW NFZ w sprawie umów na świadczenia stomatologiczne

W związku z licznymi wystąpienia do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu kolegów lekarzy stomatologów, w imieniu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej DOW NFZ komunikatu dotyczącego zasad postępowania w zakresie przyjmowania pacjentów, skierowanego do w/w lekarzy stomatologów, którzy wygrali postępowania konkursowe w zakresie stomatologii i do dnia 1 września br. nie zostały z nimi podpisane umowy na świadczenia stomatologiczne.

Wiceprezes DRL ds. Stomatologii lek. dent Alicja Marczyk-Felba

Treść pisma

Początek strony