facebook
Medium link

Wybory nowego Zarządu Koła na VIII kadencję.

W związku ze zbliżającym się końcem VII kadencji organów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, zgodnie z pkt.13 Regulaminu Wyborczego Kół DIL, stanowią­cego załącznik do uchwały Dolnośląskiej Rady Lekarskiej nr 34/2006 z dnia 9.02.2006r., uprzejmie informujemy o potrzebie dokonania wyborów nowego Zarządu Koła na VIII kadencję.
Wybory powinny odbyć się nie później niż do 31 stycznia 2018r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z pkt.3 w/w załącznika w skład zarządu Koła wchodzą: przewodniczący, wybrani na zebraniu wyborczym członkowie zarządu oraz delegaci na okręgowy zjazd lekarzy należący do koła.
Prosimy również o wskazanie osoby, członka Koła, odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów (imię i nazwisko oraz kontakt telefoniczny i e-mailowy). W załączeniu:

  1. załącznik do uchwały nr 34/2006 DRL z dnia 9.02.2006r. - regulamin wyborczy kół
  2. wzór protokołu z wyborów zarządu Koła DIL
  3. wzór pisma dot. terminu wyborów
  4. deklaracja przynależności do Koła DIL
  5. lista członków Koła

dr n. med. Paeł Wróblewski - Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
dr hab. n. med. Andrzej Wojnar - Przewodniczacy Okręgowej Komisji Wyborczej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu

Początek strony