facebook

Medium link

Wybory uzupełniające w rejonie wyborczym K8.127 – Młodzi Lekarze 3

KOMUNIKAT
Okręgowej Komisji Wyborczej
sprawie wyborów uzupełniających w rejonie wyborczym K8.127 – Młodzi Lekarze 3

Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu informuje, że w rejonie wyborczym K8.127 – Młodzi Lekarze 3 zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające delegatów na Zjazd Delegatów DIL VIII kadencji, w związku z wygaśnięciem mandatu delegata na skutek skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Treść Obwieszczenia Nr 2/2017 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada 2017 roku

Zgłaszanie kandydatów na delegatów w rejonie wyborczym K8.127 – Młodzi Lekarze 3

Zgłoszenia kandydata na delegata na Zjazd Delegatów DIL należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (w załączeniu). Okręgowa Komisja Wyborcza zwraca się z prośbą o dokładne wypełnienie drukowanymi literami wszystkich wymaganych pól, złożenie podpisów oraz przystawienie pieczątki we właściwych miejscach.

Członek rejonu wyborczego może zgłosić własną kandydaturę.

Zgłoszenia należy przekazywać do Okręgowej Komisji Wyborczej DIL we Wrocławiu:

  • osobiście, składając zgłoszenie w Sekretariacie DIL (ul. Kazimierza Wielkiego 45,
    50-077 Wrocław, II p. ) lub
  • pocztą, na adres Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu (ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław) lub
  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30.11.2017 r.

Zgodnie z § 4 Regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej stanowiącego załącznik do Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczej, o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia kandydata, oprócz względów formalnych, o których mowa powyżej, decyduje data nadania przesyłki lub dzień i godzina złożenia zgłoszenia do OKW.

Początek strony