facebook

Medium link

Obwieszczenie Nr 10/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie odwołania wyborów uzupełniających

Obwieszczenie Nr 10/2018
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 22 lutego 2018 roku

w sprawie odwołania wyborów uzupełniających


Na podstawie Uchwały Nr 11/2018 Okręgowej  Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 2018 r. obwieszcza się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się wybory uzupełniające w rejonie wyborczym K8.103 Szpital MSWiA we Wrocławiu i Szpital Zakładu Karnego we Wrocławiu – L.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz interpretacją prawną Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 17.02.2018 r. dotyczącą § 20 oraz § 40 ww. regulaminu, mandat delegata na zjazd uzyskuje się z chwilą rozpoczęcia okręgowego sprawozdawczo-wyborczego zjazdu lekarzy. Wobec powyższego, zgon nominata na delegata przed zjazdem sprawozdawczo-wyborczym nie determinuje zwołania wyborów uzupełniających w rejonie wyborczym. Wybory uzupełniające ogłasza po zjeździe sprawozdawczo-wyborczym wybrana na kolejną kadencję Okręgowa Komisja Wyborcza.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Andrzej Wojnar

 

Obwieszczenie Nr 10/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie odwołania wyborów uzupełniających

Uchwała Nr 11/2018 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie odwołania wyborów uzupełniających

Początek strony