facebook

Medium link

Obwieszczenie Nr 12/2018 w sprawie ogłoszenia wyników wyborów XXXVII Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 12/2018
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 09 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów
XXXVII Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu VIII kadencji

Na podstawie art. 24 pkt. 7, 8  i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168) oraz § 45 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołów Zgromadzenia Wyborczego XXXVII Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, ogłasza się, że wybrano:

1) na stanowisko prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej:

Pawła Wróblewskiego

2) na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

Piotra Piszko

3) na członka Okręgowej Rady Lekarskiej:

Iwonę Dattner-Hapon
Violettę Duży
Ryszarda Jadacha
Przemysława Janusza
Katarzynę Jungiewicz-Janusz
Urszulę Kanaffę-Kilijańską
Bożenę Kaniak
Ryszarda Kępę
Piotra Knasta
Józefa Lulę
Agnieszkę Maliszak
Alicję Marczyk-Felbę
Zbigniewa Markiewicza
Małgorzatę Nakraszewicz
Małgorzatę Niemiec
Barbarę Polek
Dorotę Radziszewską
Roberta Seiferta
Waldemara Skibiszewskiego
Katarzynę Solarz
Wojciecha Sulkę
Iwonę Świętkowską
Jakuba Trnkę
Andrzeja Wojnara
Stefana Zbiega
Wojciecha Żuka

4) na zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

Krystynę Berdzik
Dariusza Dąbrowskiego
Dominika Drogosza-Rynowieckiego
Irenę Hałatek-Dworowską
Arkadiusza Kawkę
Marka Kaźmierczyka
Małgorzatę Kijewską-Hołub
Jacka Kolanko
Przemysława Konińskiego
Leszka Malkiewicza
Małgorzatę Marcinowską
Elżbietę Muchę
Annę Norowską-Kiecę
Annę Orońską
Dagmarę Pawłowską
Danutę Powierzę
Leszka Skośkiewicza
Witolda Skrzypka
Rafała Ślusarza
Katarzynę Tomalską-Bywalec
Tomasza Tuchendlera
Witolda Wnukiewicza
Piotra Wojtasiaka

5) na członka Okręgowego Sądu Lekarskiego:

Andrzeja Banaszaka
Grażynę Dąbek
Przemysława Grześkowiaka
Marię Kiełbowicz
Tadeusza Kowalskiego
Mariana Koźbiała
Elżbietę Krysińską
Zygmunta Markiewicza
Adama Młynarczewskiego
Wiesławę Niemiec-Gmerek
Jana Nienartowicza
Ewą Nojek
Grzegorza Pacułta
Mariusza Piskórza
Grażynę Słopecką-Borejko
Jana Spodzieję
Dorotę Walczak
Włodzimierza Wiśniewskiego
Marię Woźniak-Lipnicką
Marka Zębika

6) na delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy:

Włodzimierza Bednorza
Agnieszkę Browarską
Barbarę Bruziewicz-Mikłaszewską
Macieja Brzyszcza
Teresę Bujko
Iwonę Dattner-Hapon
Patrycję Drozdek
Violettę Duży
Rafała Dżygórę
Michała Głuszka
Przemysława Janusza
Katarzynę Jungiewicz-Janusz
Urszulę Kanaffę-Kilijańską
Bożenę Kaniak
Ryszarda Kępę
Katarzynę Klimek
Piotra Knasta
Piotra Laskę
Józefa Lulę
Agnieszkę Maliszak
Alicję Marczyk-Felbę
Zbigniewa Markiewicza
Rafała Mazurka
Pawła Michalca
Małgorzatę Nakraszewicz
Małgorzatę Niemiec
Barbarę Polek
Dorotę Radziszewską
Roberta Seiferta
Waldemara Skibiszewskiego
Jarosława Skowrońskiego
Katarzynę Solarz
Filipa Strameckiego
Rafała Ślusarza
Iwonę Świętkowską
Jakuba Trnkę
Andrzeja Wojnara
Pawła Wróblewskiego

7) na członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

Irenę Kowalską
Ewę Krawiecką-Jaworską
Halinę Nawrocką
Krzysztofa Ozgę
Filipa Strameckiego
Aleksandra Zińczuka

8) na członka Okręgowej Komisji Wyborczej:

Jacka Chodorskiego
Iwonę Dattner-Hapon
Patrycję Drozdek
Przemysława Janusza
Ryszarda Kępę
Jacka Kolanko
Józefa Lulę
Małgorzatę Niemiec
Barbarę Polek
Katarzynę Prościak
Dorotę Radziszewską
Andrzeja Wojnara

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Andrzej Wojnar

Początek strony