facebook

Medium link

Obwieszczenie Nr 19/2018 w sprawie wyników wyborów przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego VIII kadencji oraz jego zastępców

Obwieszczenie Nr 19/2018
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów
przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego VIII kadencji oraz jego zastępców

 

Na podstawie art. 32 oraz 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 168) oraz § 26 i § 45 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołów zgromadzenia wyborczego Okręgowego Sądu Lekarskiego, ogłasza się, że wybrano:
1) do pełnienia funkcji przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego:

Jana Spodzieję

2) do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego:

Włodzimierza Wiśniewskiego
Jana Nienartowicza

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej

Lek. Małgorzata Niemiec

Początek strony