facebook

Medium link

Obwieszczenie Nr 18/2018 w sprawie wyników wyborów I oraz II zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 18/2018
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów
I oraz II zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VIII kadencji

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 168) oraz § 45 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołów zgromadzenia wyborczego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego zastępców, ogłasza się,
że wybrano:
1) do pełnienia funkcji I Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

Marka Kaźmierczyka

2) do pełnienia funkcji II Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

Elżbietę Muchę

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej

Lek. Małgorzata Niemiec

Początek strony