facebook

Medium link

Obwieszczenie Nr 20/2018 w sprawie wyników wyborów na stanowiska funkcyjne w Komisji Rewizyjnej DIL

Obwieszczenie Nr 20/2018
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów
na stanowiska funkcyjne w Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

 

Na podstawie art. 29 ust. 1, art. 32 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku
o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 168) oraz § 26 i § 45 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołów zgromadzenia wyborczego Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, ogłasza się, że wybrano:

1) do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej DIL:

Ewę Krawiecką-Jaworską

2) do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej DIL:

Aleksandra Zińczuka
Krzysztofa Ozgę

3) do pełnienia funkcji sekretarza Komisji Rewizyjnej DIL:

Halinę Nawrocką

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej

Lek. Małgorzata Niemiec

Początek strony