facebook

Medium link

Obwieszczenie Nr 21/2018 w sprawie wyników wyborów na stanowiska funkcyjne w Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej

Obwieszczenie Nr 21/2018
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów
na stanowiska funkcyjne w Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej

 

Na podstawie art. 26 ust. 2, art. 32 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku
o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 168) oraz § 26 i § 45 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołów zgromadzenia wyborczego Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, ogłasza się, że wybrano:

1) do pełnienia funkcji wiceprezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej:

Piotra Knasta

2) do pełnienia funkcji wiceprezesa ds. stomatologii Dolnośląskiej Rady Lekarskiej:

Iwonę Świętkowską

3) do pełnienia funkcji wiceprezesa i przewodniczącego delegatury wrocławskiej DRL:

Bożenę Kaniak

4) do pełnienia funkcji wiceprezesa ds. kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej:

Andrzeja Wojnara

5) do pełnienia funkcji skarbnika Dolnośląskiej Rady Lekarskiej:

Ryszarda Jadacha

6) do pełnienia funkcji sekretarza Dolnośląskiej Rady Lekarskiej:

Małgorzatę Niemiec

7) do pełnienia funkcji zastępcy sekretarza Dolnośląskiej Rady Lekarskiej:

Urszulę Kanaffę-Kilijańską

8) do pełnienia funkcji przewodniczącego delegatury jeleniogórskiej:

Barbarę Polek

9) do pełnienia funkcji przewodniczącego delegatury legnickiej:

Ryszarda Kępę

10) do pełnienia funkcji przewodniczącego delegatury wałbrzyskiej:

Dorotę Radziszewską

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej

Lek. Małgorzata Niemiec

Początek strony