facebook

Medium link

Komunikat Komisji Etyki w sprawie wyboru członków Komisji

Informuję, że zgodnie z uchwałą nr 120/2005 DRL z 3.11.2005 r., zmienioną uchwałą nr 336/2013 DRL z 19.12.2013 r., Dolnośląska Rada Lekarska wybiera członków Komisji Etyki DRL spośród członków DIL o nieposzlakowanej opinii, nieskazitelnym charakterze oraz minimum 7-letnim stażu pracy w zawodzie lekarza. Zainteresowany lekarz (lekarz dentysta) lub zgłaszający członek Dolnośląskiej Izby Lekarskiej składa w biurze DIL wniosek oraz pisemną zgodę zgłaszanego lekarza i opinię przewodniczącego koła terenowego, którego jest członkiem lub opinię jednego z członków Dolnośląskiej Rady Lekarskiej w terminie do 20 czerwca 2018 r.

przewodniczący Komisji Etyki
dr n. med. Jakub Trnka

Początek strony