facebook

Medium link

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających w rejonie wyborczym K8.103 – Szpital MSWiA we Wrocławiu i Szpital Zakładu Karnego we Wrocławiu - L

Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu informuje, że w rejonie wyborczym K8.103 – Szpital MSWiA we Wrocławiu i Szpital Zakładu Karnego we Wrocławiu – L, zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające delegatów na Zjazd Delegatów DIL VIII kadencji, w związku z wygaśnięciem mandatu delegata Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Zgłaszanie kandydatów na delegatów w rejonie wyborczym
K8.103 – Szpital MSWiA we Wrocławiu i Szpital Zakładu Karnego we Wrocławiu - L

Zgłoszenia kandydata na delegata na Zjazd Delegatów DIL należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (w załączeniu). Okręgowa Komisja Wyborcza zwraca się z prośbą o dokładne wypełnienie drukowanymi literami wszystkich wymaganych pól, złożenie podpisów oraz przystawienie pieczątki we
właściwych miejscach.

Członek rejonu wyborczego może zgłosić własną kandydaturę.

Zgłoszenia należy przekazywać do Okręgowej Komisji Wyborczej DIL we Wrocławiu:
- osobiście, składając zgłoszenie w Sekretariacie DIL (ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław, II p. )
lub
- pocztą, na adres Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu (ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław)
lub
- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13.07.2018 r.

Zgodnie z § 4 Regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej stanowiącego załącznik do Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczej, o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia kandydata, oprócz względów formalnych, o których mowa powyżej, decyduje data nadania przesyłki lub dzień i godzina złożenia zgłoszenia do OKW.

Karta zgłoszenia kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Komunikat w sprawie wyborów uzupełniających w rejonie wyborczym K8.103 - wersja do druku

Początek strony