facebook

Medium link

Stanowisko Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich z dnia 12 października 2018 r.

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich Okręgowych Izb Lekarskich obradujący w dniu 12 października 2018 roku w Gnieźnie postanawia:

  •  wspierać każdy projekt obywatelski promujący ideę szczepień w tym projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy - bo myślimy" poprzez zbieranie podpisów
  • prowadzić w Okręgowych Izbach Lekarskich działania proszczepienne i edukacyjne polegające m.in. na prowadzeniu akcji informacyjnej o zagrożeniach wynikających z zaniechania szczepień oraz organizowaniu szczepień lekarzy i lekarzy dentystów przeciwko groźnym chorobom zakaźnym we współpracy z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi
  • wyrazić jednoznacznie negatywne stanowisko wobec obecnych w przestrzeni publicznej działań negujących potrzebę i bezpieczeństwo szczepień ochronnych

Skan dokumentu

 

Początek strony