facebook

Medium link

Komunikat w sprawie odbioru prawa wykonywania zawodu

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu uprzejmie informuje, że lekarze, którzy złożyli wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza po ukończonym stażu podyplomowym, mogą zgłaszać się po odbiór dokumentów.
Dokumenty można odbierać w biurze Dolnośląskiej Izby Lekarskiej – Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45, Rejestr Lekarzy -  I piętro,  pokój nr 1.08 (w godzinach pracy biura – poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 15.30; wtorek 8.00 – 16.30; czwartek 8.00 – 17.00).
Dokumenty można odebrać wyłącznie osobiście.

Początek strony