facebook

Medium link

Terminarz posiedzeń DRL i Prezydium w 2019 r.

Uchwały Nr 185/2018
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie terminów posiedzeń DRL i Prezydium DRL w 2019 roku

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu ustala następujące terminy posiedzeń Dolnośląskiej Rady Lekarskiej i Prezydium DRL w 2019 roku:

Prezydium DRL:

 • 10.01.2019
 • 07.02.2019
 • 07.03.2019
 • 04.04.2019
 • 09.05.2019
 • 06.06.2019
 • 25.07.2019
 • 29.08.2019
 • 12.09.2019
 • 03.10.2019
 • 07.11.2019
 • 05.12.2019

Rada DIL:

 • 31.01.2019
 • 21.02.2019
 • 14.03.2019
 • 18.04.2019
 • 23.05.2019
 • 27.06.2019
 • 26.09.2019
 • 24.10.2019
 • 28.11.2019
 • 19.12.2019

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: dr n. med. Paweł Wróblewski, lek. Małgorzata Niemiec

Początek strony