Medium link

Komunikat skierowany do lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących podmioty lecznicze

Przypominamy, że przed zatrudnieniem Koleżanki lub Kolegi lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie leczniczym, należy upewnić się czy osoba, z którą chcemy nawiązać współpracę posiada ważne prawo wykonywania zawodu. Informacje w powyższym zakresie można uzyskać z Centralnego Rejestru Lekarzy lub we właściwej okręgowej izbie lekarskiej, której lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem.

Początek strony