facebook
Medium link

Informacja DOWNFZ dla lekarzy i farmaceutów w sprawie terminów realizacji recept

Wydział Gospodarki Lekami Dolnośląskiego OW NFZ przekazuje stanowisko Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2016 r. dotyczące terminów realizacji recept.

Stanowisko Ministra Zdrowia

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

Początek strony