facebook

Medium link

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu do składania wniosków o utrzymanie upoważnienia do pobierania numerów recept oraz aktualizacji danych osobowych do dnia 30 czerwca 2017 roku

Informujemy, że Prezes NFZ wydał w dniu 16 listopada 2016 roku Zarządzenie nr 114/2016/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Zgodnie z w/w zarządzeniem został wydłużony  termin do składania wniosków o utrzymanie upoważnienia do pobierania numerów recept oraz aktualizacji  danych osobowych do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Początek strony