facebook

Medium link

Pismo Prezesa DIL w sprawie problemów technicznych z dostępem do systemu DOW NFZ

Pismo Prezesa DIL do Dyrektora DOW NFZ w sprawie czasowego ograniczenia z przyczyn technicznych możliwości składania ofert w toku ogłoszonego w dniu 13 kwietnia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Szczegółowe informacje

Początek strony