facebook
Medium link

Odpady medyczne

Do 15 marca każdego roku należy złożyć do marszałka województwa dolnośląskiego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok.

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zmiana lokalizacji Wydziału Środowiska we Wrocławiu oraz Wydziału Środowiska Zespołu Zamiejscowego w Legnicy. Aktualne informacje znajdziecie Państwo na stronie biuletynu informacyjnego Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Początek strony