Medium link

Sprawozdanie z działalności Komisji Współpracy z Zagranicą i Lekarzy Cudzoziemców za 2015 r.

VI Niemiecko-Polskie Sympozjum „Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować” w Görlitz należało do jednego z najważniejszych wydarzeń minionego roku. Komisja Współpracy z Zagranicą i Lekarzy Cudzoziemców aktywnie włączyła się w organizację tego przedsięwzięcia, choć gospodarzem spotkania była Saksońska Izba Lekarska. Uroczystość otwarcia sympozjum miała miejsce 23 kwietnia 2015 r. w Domu Kultury w Zgorzelcu, a konferencja naukowo-szkoleniowa i wieczorna gala odbyła się w Görlitz. Nabożeństwo ekumeniczne w niemieckim kościele ewangelickim oraz koncert organowy stanowiły zwieńczenie trzydniowego spotkania. Zgodnie z intencją organizatorów (Saksońskiej i Dolnośląskiej Izb Lekarskich) powróciliśmy do dawnej formuły zakładającej, że w sympozjum będą brać udział wyłącznie lekarze z Saksonii i Dolnego Śląska. Przez kilka miesięcy prowadziliśmy akcję mającą na celu rozpropagowanie w środowisku lekarskim informacji o tym wydarzeniu. Publikowaliśmy stosowne komunikaty w „Medium” i na stronie internetowej DIL. Pomimo ciekawej tematyki i zaproszenia do udziału w sympozjum uznanych ekspertów, w miejscu obrad udało się nam zgromadzić 80 lekarzy z Niemiec i 80 medyków z Polski. To mniej niż zakładaliśmy. Uczestnicy sympozjum byli zobligowani do uiszczenia wpisowego w wysokości 200 zł, koszty noclegów, wyżywienia i transportu w większości zostały jednak pokryte przez obie izby lekarskie i sponsorów. Komisja Współpracy z Zagranicą i Lekarzy Cudzoziemców pokryła połowę wpisowego lekarzom seniorom, chcąc w ten sposób zachęcić ich do uczestnictwa w tym szczególnym lekarskim spotkaniu obu zaprzyjaźnionych izb.

Od strony organizacyjnej i merytorycznej sympozjum zostało przygotowane niezwykle starannie. W trakcie kilkugodzinnej konferencji naukowo-szkoleniowej dyskutowaliśmy o ważkich problemach ochrony zdrowia, podjęliśmy tematy dotyczące: zapaści demograficznej, zabezpieczenia świadczeń medycznych oraz chorób zakaźnych. 24 kwietnia 2015 r. odbyła się uroczysta kolacja połączona z występem artystycznym. Podczas tej wieczornej gali prezydent Saksońskiej Izby Lekarskiej prof. Jan Schulze wręczył dr. hab. Andrzejowi Wojnarowi najwyższe odznaczenie Saksońskiej Izby Lekarskiej – medal dr. Richtera. Na marginesie należy dodać, że autokar, który przywiózł na miejsce spotkania dolnośląskich lekarzy, zabezpieczał przewozy uczestników sympozjum z hoteli do Browaru Landskron.

Komisja Współpracy z Zagranicą udziela od ponad 4 lat wsparcia finansowego lekarzom polonijnym zza wschodniej granicy, którzy szkolą się w Polsce. Każdy medyk może liczyć na 400 zł dofinansowania (pobyt i koszty przejazdu). Najczęściej wspieramy w ten sposób lekarzy z Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu, uczelni współpracującej z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Koordynatorem tych działań z ramienia UMW jest dr Wojciech Barg. Niestety w roku 2015, z powodu toczącej się na Ukrainie wojny, drastycznie zmalała liczba polonijnych lekarzy zainteresowanych szkoleniem w naszej Alma Mater. Mamy nadzieję, że na ziemi naszych sąsiadów zapanuje pokój, a wraz z nim powróci dalekosiężna lekarska współpraca polsko-ukraińska.

Leszek Bystryk –
przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Lekarzy Cudzoziemców

Początek strony