facebook

Medium link

Sprawozdanie Komisji Sportu za 2015 r.

W 2015 r. Komisja dofinansowała imprezy ogólnopolskie, regionalne i indywidualne osoby biorące udział w zawodach sportowych. Były to trzy imprezy sportowe o charakterze ogólnopolskim tj.: Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Lekarzy w Squashu, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Nordic Walking, Mistrzostwa Polski Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim, które zostały umieszczone w kalendarzu imprez sportowych NRL.

Ze środków Komisji dofinansowano dwie imprezy o charakterze lokalnym tj.: Mistrzostwa Dolnego Śląska Lekarzy w Golfie i Bieg UM we Wrocławiu.

W 2015 r. Komisja dofinansowała znacznie mniejszą liczbę lekarzy indywidualnie biorących udział w zawodach sportowych w Polsce i za granicą niż w latach poprzednich, gdyż pozytywnie rozpatrywane były wyłącznie podania osób, które nie zalegają ze składkami członkowskimi na rzecz Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Piotr Wojtasiak –
przewodniczący Komisji Sportu DRL

Początek strony