facebook

Medium link

Pismo Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Leszka Dudzińskiego dotyczące problemu wzywania przez kontrolerów ZAIKS do zawierania umów licencyjnych na odtwarzanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych w gabinetach dentystycznych.

Szanowni Państwo

Poniżej publikujemy pismo Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Leszka Dudzińskiego skierowane do Przewodniczących Komisji Stomatologicznych Okręgowych Rad Lekarskich dotyczące problemu wzywania przez kontrolerów ZAIKS do zawierania umów licencyjnych na odtwarzanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych w gabinetach dentystycznych.

Alicja Marczyk-Felba
Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL

Pismo Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Leszka Dudzińskiego skierowane do Przewodniczących Komisji Stomatologicznych Okręgowych Rad Lekarskich dotyczące problemu wzywania przez kontrolerów ZAIKS do zawierania umów licencyjnych na odtwarzanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych w gabinetach dentystycznych.

Początek strony