facebook
Medium link

Komunikat - odbiór ograniczonego prawa wykonywania zawodu i skierowania na staż podyplomowy

Wersja do druku

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu uprzejmie informuje, że lekarze, lekarze dentyści, którzy złożyli wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu i skierowanie na staż podyplomowy rozpoczynający się 01.10.2016 r. mogą zgłaszać się po odbiór dokumentów w biurze Dolnośląskiej Izby Lekarskiej – Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45, I piętro, pokój nr 1.08 (w godzinach pracy biura – poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 15.30; wtorek 8.00 – 16.30; czwartek 8.00 – 17.00). Dokumenty można odebrać wyłącznie osobiście.

Początek strony