Medium link

Kurs z ratownictwa medycznego dla lekarzy stażystów.

Kurs z ratownictwa medycznego dla lekarzy stażystów odbywać się będzie w siedzibie Zakładu Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Bujwida 44a o godzinie 9.00. w terminach:

  • 30-31.05.2017 r.
  • 01-02.06.2017 r.
  • 19-20.06.2017 r.
  • 21-22.06.2017 r.
Początek strony