facebook
Medium link

Konferencja „Zaawansowane choroby wątroby – patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie”, 17 listopada 2017 r.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
oraz Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu i I Oddział Zakaźny Kliniczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Gromkowskiego we Wrocławiu zapraszają na konferenc

pt.: „Zaawansowane choroby wątroby – patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie”

która odbędzie się dnia 17 listopada 2017 r. (piątek) w godz.8.30-15.00
w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
przy al.Matejki 6 we Wrocławiu.

Uczestnikowi Konferencji przysługuje 6 punktów edukacyjnych.
Konferencja ma charakter ogólnodostępny dla bliżej nieokreślonej liczby uczestników,
ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi. Udział w konferencji jest dobrowolny.

Kierownik Naukowy
Dr n.med.MONIKA PAZGAN-SIMON
Opiekun Naukowy
Prof.dr hab.KRZYSZTOF SIMON

Szczegółowe informacje

Początek strony