facebook
Medium link

Konferencja „Choroby odkleszczowe”, 8 grudnia 2017 r.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
oraz
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu i I Oddział Zakaźny Kliniczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Gromkowskiego we Wrocławiu
zapraszają na konferencję

pt.: „Choroby odkleszczowe”

która odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 r. (piątek) w godz.9.00-14.00
w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
przy al.Matejki 6 we Wrocławiu.

Uczestnikowi Konferencji przysługują 4 punkty edukacyjne.
Konferencja ma charakter ogólnodostępny dla bliżej nieokreślonej liczby uczestników,
ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi. Udział w konferencji jest dobrowolny.

Kierownik Naukowy
Dr n.med.SYLWIA SERAFIŃSKA
Opiekun Naukowy
Prof.dr hab.KRZYSZTOF SIMON

Szczegółowe informacje

Początek strony