facebook
Medium link

Warsztaty psychologiczne "Komunikacja z pacjentem w „sytuacjach trudnych”. Jak je rozwiązywać z satysfakcją dla obu stron?

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu
zaprasza na kurs medyczny

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM W „SYTUACJACH TRUDNYCH”.
JAK JE ROZWIĄZYWAĆ Z SATYSFAKCJĄ DLA OBU STRON?

który odbędzie się w następujących terminach:
9 września 2017r. (sobota)
21 października 2017r. (sobota) – BRAK MIEJSC
18 listopada 2017r. (sobota) – BRAK MIEJSC
9 grudnia 2017r. (sobota)
w sali klubowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu przy al.Matejki 6
w godz.9.00-15.00.
Wykładowca: lek.Dariusz Delikat, psycholog
Czas trwania kursu – 6 godzin
(w tym 2 godziny zajęć seminaryjnych oraz 4 godziny zajęć praktycznych)
Uczestnikowi kursu przysługuje 6 punktów edukacyjnych.
Kurs jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje

Początek strony