facebook

Medium link

Konferencja "Medycyna podróży w teorii i praktyce", 16 listopada 2018 r.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu oraz

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu i I Oddział Zakaźny Kliniczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Gromkowskiego we Wrocławiu

zapraszają na konferencję

MEDYCYNA PODRÓŻY W TEORII I PRAKTYCE

która odbędzie się dnia 16 listopada 2018r. (piątek) w godz.8.30-15.00

w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

przy al.Matejki 6 we Wrocławiu.

Uczestnikowi Konferencji przysługuje 6 punktów edukacyjnych.

Konferencja ma charakter ogólnodostępny dla bliżej nieokreślonej liczby uczestników,

ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi. Udział w konferencji jest dobrowolny.

Kierownik Naukowy

Lek.JUSTYNA JANOCHA-LITWIN

Opiekun Naukowy

Prof.dr hab.KRZYSZTOF SIMON

Szczegółowe informacje

Początek strony