facebook

Medium link

Konferencja "Zaawansowane choroby wątroby - patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie", 4 paździenika 2018 r.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
oraz Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu i I Oddział Zakaźny Kliniczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Gromkowskiego we Wrocławiu zapraszają na konferencję

ZAAWANSOWANE CHOROBY WĄTROBY – PATOFIZJOLOGIA, OBRAZ KLINICZNY I LECZENIE

która odbędzie się dnia 4 października 2018 r. (czwartek) w godz.8.30-15.00
w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
przy al.Matejki 6 we Wrocławiu.

Uczestnikowi Konferencji przysługuje 5 punktów edukacyjnych.

Szczegółowe informacje

 

Początek strony