Medium link

Kurs medyczny "Praktyczne przygotowanie do RODO", 20 września 2018 r.

Komisja Kształcenia
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu
zaprasza na kurs medyczny, który odbędzie się dnia
20 września 2018r. (czwartek) w godz.10.00-14.00
na sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
przy al.Matejki 6 we Wrocławiu

PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO RODO

Kierownik Naukowy Kursu:
dr hab.ANDRZEJ WOJNAR

Wykładowca
Inż.MACIEJ KOZIEJKO
Inspektor Ochrony Danych

Uczestnikowi kursu przysługują 4 punkty edukacyjne.

Kurs jest przeznaczony wyłącznie dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Około godz.12.00 przerwa.

OMAWIANE ZAGADNIENIA
1. Przepisy RODO, a rynek medyczny.
2. Wewnętrzny audyt, czyli jak sprawdzić samego siebie.
3. Samodzielne wdrożenie procedur – krok po kroku.
4. Praktyczne przykłady i porady.
5. Wzory dokumentów – omówienie.
6. Dyskusja.

Wersja do druku

Początek strony