facebook

Medium link

Kurs medyczny "Konflikty w pracy lekarza - szansa czy zagrożenie?" - I półrocze 2019 r.

zaprasza na kurs medyczny

KONFLIKTY W PRACY LEKARZA – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE I PROFILAKTYKA

19 stycznia 2019r. (sobota) (BRAK MIEJSC)

23 lutego 2019r. (sobota) (BRAK MIEJSC)

23 marca 2019r. (sobota)

13 kwietnia 2019r. (sobota)

11 maja 2019r. (sobota)

w sali klubowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu przy al.Matejki 6

Wykładowca: lek.Dariusz Delikat, psycholog

(w tym 2 godziny zajęć seminaryjnych oraz 4 godziny zajęć praktycznych)

Uczestnikowi kursu przysługuje 6 punktów edukacyjnych.

 

Szczegółowe informacje

Początek strony