facebook
Medium link

Komunikat ws. odbioru dokumentu prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty po ukończeniu stażu podyplomowego.

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu uprzejmie informuje, że lekarze dentyści, którzy złożyli (do dnia 05.10.2017 r. włącznie) wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty po ukończonym stażu podyplomowym, mogą zgłaszać się po odbiór dokumentów.
Dokumenty można odbierać w biurze Dolnośląskiej Izby Lekarskiej – Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45,
Rejestr Lekarzy -  I piętro,  pokój nr 1.08  
(w godzinach pracy biura – poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 15.30; wtorek 8.00 – 16.30; czwartek 8.00 – 17.00).
Dokumenty można odebrać wyłącznie osobiście.

Przewodniczący
Komisji ds. rejestracji lekarzy
i ds. stażu podyplomowego
dr hab. n.med. Andrzej Wojnar

Początek strony