Medium link

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty - cudzoziemca - po ukończeniu stażu podyplomowego

Wersja do druku

Postępowanie dotyczy lekarza cudzoziemca, obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który zamierza wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
W celu przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek W-2b o przyznanie prawa wykonywania zawodu;
  2. Paszport (oryginał – kserokopia zrobiona przez pracownika DIL);
  3. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu udziela p. Edyta Biegluk tel. 22 559-13-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  4. Ważny dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. Orzeczenie o stanie zdrowia, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania;
  6. Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego;
  7. Karta stażu podyplomowego;
  8. Decyzja ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej;
  9. Świadectwo złożenia pierwszego egzaminu LEK lub LDEK.

 Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.
Komisja ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego wyznacza termin spotkania i przeprowadza rozmowę z lekarzem cudzoziemcem, może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów koniecznych do zajęcia stanowiska w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu. Następnie przekazuje dokumentację ze swoim stanowiskiem Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej.

Podjęcie uchwały przez Dolnośląską Radę Lekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty jest podstawą do wpisania lekarza na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i wydania prawa wykonywania zawodu.
Prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty można odebrać wyłącznie osobiście.

Druki są dostępne w biurze DIL - Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy) lub do pobrania ze strony internetowej DIL.

Początek strony