facebook
Medium link

Wybory 2018

Wzór zgłoszenia zebrania wyborczego

Termin wyborów w rejonie wyborczym i skład Komisji Skrutacyjnej

Listy kandydatów na delegatów

Listy członków rejonów wyborczych

 

Zgłaszanie kandydatów na delegatów i wybory na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Ankieta kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2018-2022

 

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej DRL we Wrocławiu - Kalendarz wyborów

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej DRL we Wrocławiu - Kalendarz wyborów

 

Uchwała Nr 1/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia imiennych list członków rejonów wyborczych dla delegatury legnickiej, jeleniogórskiej i wałbrzyskiej

Uchwała Nr 2/2017 DRL z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych

Uchwała Nr 19/2017 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 DRL z dnia 19 stycznia 2017 roku o ustaleniu rejonów wyborczych

Uchwała Nr 3/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lutego 2017 roku

Obwieszczenie nr 7 Prezesa NRL z 14 lipca 2016 r. wraz z regulaminem wyborów

Uchwała Nr 6/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie imiennych list członków rejonów wyborczych

Uchwała Nr 7/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie imiennych list kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy

Początek strony