Medium link

Opłaty dotyczące rejestracji praktyki

Wersja do druku

Chcąc wpisać indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą opłata wynosi 91,00 zł, natomiast zmiana danych w już zarejestrowanej praktyce (oprócz zmian dotyczących informacji o ponownym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej) wynosi 46,00zł.
Wpłat można dokonywać WYŁĄCZNIE droga elektroniczną na Konto Dolnośląskiej Izby Lekarskiej PKO BP SA Oddział 3 we Wrocławiu 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570 Potwierdzenie uiszczenia ww. opłaty musi zostać dołączone do złożonego wniosku.

Początek strony