facebook
Medium link

Rejestracja praktyki drogą elektroniczną

Wersja do druku

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą platformy Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Warunkiem, który musi spełnić lekarz, aby móc złożyć wniosek w wersji elektronicznej, jest posiadanie stosownego narzędzia, czyli certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego na ePUAP.
Brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP oznacza brak możliwości składania wniosków w RPWDL.
Bezpieczny podpis elektroniczny jest płatny - zazwyczaj wystawiany na rok, co roku trzeba go odnawiać i za niego płacić (ok. 300 zł w pierwszym roku, ponieważ oprócz certyfikatu kwalifikowanego należy zaopatrzyć się w zestaw do podpisu elektronicznego. W kolejnych latach odnowienie certyfikatu to ok. 120 - 160 zł rocznie). Bezpieczny podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie prawne jak podpis własnoręczny i może być wydawany jedynie osobie fizycznej i jedynie przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
Profil zaufany ePUAP jest darmowy - wystawiany na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu można go samemu odnowić. Zaufanie profilu ePUAP odbyć się może w dowolnym (najbliższym dla konkretnej osoby) Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS, a za granicą – w konsulatach. Poświadczenie profilu jest bezpłatne, trwa kilka minut – nie licząc czasu dojścia czy dojazdu do jednego z ww. urzędów.

Informacje dotyczące profilu zaufanego ePUAP

Chcąc zarejestrować specjalistyczną praktykę lekarską należy:

 1. Założyć konto na stronie RPWDL. - w aplikacji dla praktyk zawodowych
 2. Zalogować się do aplikacji i uzupełnić nowy wniosek o rejestrację indywidualnej praktyki lekarskiej. Do wniosku należy załączyć zeskanowane dokumenty: umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dowód wpłaty za rejestrację praktyki (86 zł, Konto Dolnośląskiej Izby Lekarskiej PKO BP 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570), w przypadku rejestracji gabinetu administracyjną decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego wydaną imiennie na lekarza składającego wniosek;
 3. Po zakończeniu uzupełniania danych, celem weryfikacji poprawności wprowadzonych treści, trzeba wcisnąć przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek”;
 4. Zweryfikowany wniosek należy podpisać za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego, a następnie nacisnąć przycisk „Wyślij”;
 5. Jeśli pracownik Organu Rejestrowego zauważy braki we wniosku lub niepoprawne dane wówczas odsyła wniosek do uzupełnienia (wniosek dostępny w zakładce „Wnioski zwrócone”) wraz z informacją o powodzie zwrotu (informacja widoczna jest w zakładce „Dokumenty”);
 6. Zwrócony wniosek należy przywrócić do stanu „roboczy” i nanieść w nim wymagane zmiany. Następnie należy postąpić według pkt 3 i 4.

Chcąc wprowadzić zmiany w praktyce lekarskiej należy:

 1. Założyć konto na stronie RPWDL.- w aplikacji dla praktyk zawodowych
 2. Zalogować się do aplikacji;
 3. Wypełnić wniosek o nadanie uprawnień i dostarczyć do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (pocztą tradycyjną, e-mailem lub osobiście);
 4. Po uzyskaniu uprawnień do księgi rejestrowej należy wybrać przycisk „Wniosek o zmianę” lub dla osób chcących wykreślić praktykę „Wniosek o wykreślenie”,
 5. We wniosku należy nanieść wszystkie potrzebne zmiany i dodatkowo zweryfikować zawartość każdej z zakładek wniosku. Do wniosku należy załączyć zeskanowany dowód wpłaty za zmianę w rejestrze praktyk (43 zł, Konto Dolnośląskiej Izby Lekarskiej PKO BP 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570);
 6. Po zakończeniu uzupełniania danych, celem weryfikacji poprawności wprowadzonych zmian, trzeba wcisnąć przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek”;
 7. Zweryfikowany wniosek należy podpisać za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego, a następnie nacisnąć przycisk „Wyślij”;
 8. Jeśli pracownik Organu Rejestrowego zauważy braki we wniosku lub niepoprawne dane wówczas odsyła wniosek do uzupełnienia (wniosek dostępny w zakładce „Wnioski zwrócone”) wraz z informacją o powodzie zwrotu (informacja widoczna jest w zakładce „Dokumenty”);
 9. Zwrócony wniosek należy przywrócić do stanu „roboczy” i nanieść w nim wymagane zmiany. Następnie należy postąpić według pkt 6 i 7.
Początek strony