Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu zaprasza na kurs języka polskiego dla lekarzy i lekarzy dentystów obywateli Ukrainy

JĘZYK POLSKI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW (POZIOM POCZĄTKUJĄCY I PODSTAWOWY)

Kurs trwa 12 tygodni, zajęcia prowadzone są w każdy wtorek i piątek w godz.17.00-18.30.

Termin rozpoczęcia kursu: 2 sierpnia 2022r.

Miejsce kursu: sala szkoleniowa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, I piętro

Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 35 osób.

Udział w kursie jest bezpłatny.

 

Kierownik Naukowy Kursu

Dr hab.ANDRZEJ WOJNAR, prof.nadzw.

 

Wykładowca

Mgr KATARZYNA DALECKA

Na kurs mogą zapisać się osoby, które:

  • są obywatelami Ukrainy i przybyły do Polski po 24.02.2022r. w związku z trwającymi działaniami wojennymi,
  • są członkami Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu lub będą ubiegać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu (należy wypełnić stosowne oświadczenie).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl.

 

Освітня комісія Нижньосілезької медичної ради у Вроцлавізапрошує на курси польської мови лікарів та стоматологів України

ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА СТОМАТОЛОГІВ (ПОЧАТКОВИЙ ТА БАЗОВИЙ РІВЕНЬ)

Курс триває 12 тижнів, заняття проводяться щовівторка та п’ятниці з 17.00-18.30.

Дата початку курсу: 2 cepпня 2022 року.

Місце проведення курсу: навчальна аудиторія Нижньосілезької Лікарської Палати, 2 поверх

Адреса: Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław

Максимальна кількість учасників у групі: 35 осіб.

Участь у курсі безкоштовна.

 

Науковий керівник курсу

Dr hab.ANDRZEJ WOJNAR, prof.nadzw.

 

Викладач

Mgr KATARZYNA DALECKA

На курс можуть записатись особи, які:

  • є громадянами України та прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями,
  • є членами Медичної палати Нижньої Сілезії у Вроцлаві або подадуть заявку для отримання права на практику та внесення до реєстру Нижньосілезької Лікарської Палати у Вроцлаві (необхідно заповнити відповідну декларацію)

Особи, які зацікавлені участю в курсі, просимо реєструватися висилаючи заявку електронною поштою за наступною адресою: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl

 

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?