„Bezpieczny start” – ubezpieczenie finansowane przez Dolnośląską Izbę Lekarską

1. Przykłady sytuacji, które mogą się zdarzyć podczas udzielania świadczeń medycznych w trakcie realizacji stażu podyplomowego

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

1.1 Podczas wizyty, lekarz stażysta zrzucił telefon pacjenta o wartości 4 000zł. Telefon uległ zniszczeniu. Pacjent wnosi o odszkodowanie.

1.2 Lekarz dentysta stażysta, podczas leczenia endodontycznego, niestarannie użył podchlorynu sodu w skutek czego doszło do powikłania w postaci poparzenia błony śluzowej jamy ustnej pacjenta. Pacjent występuje o wysokie odszkodowanie.

INTER zapewni Ci:

zabezpieczenie materialne w przypadku szkód w mieniu i na osobie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w trakcie stażu podyplomowego.
Suma gwarancyjna w wysokości 2 500 euro na jedno zdarzenie i 5 000 euro na wszystkie zdarzenia

Asysta prawna

1.3 Lekarz stażysta został poproszony o sprawdzenie parametrów życiowych pacjentki, a następnie o sporządzenie notatki służbowej, ponieważ pacjentka ma zastrzeżenia do metod leczenia w szpitalu. Stażysta chce dowiedzieć się, jakie konsekwencje może mieć podpisanie notatki.

INTER zapewni Ci:
Asystę prawną – porady prawników specjalizujących się w sprawach medycznych, a ponadto, opiniowanie umów, przygotowywanie pism procesowych.

2. Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z Asystą Prawną

Ubezpieczeni: każdy stażysta, który złoży deklarację do 30.09.2022r.
Zakres ubezpieczenia OC: szkody w mieniu i na osobie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach stażu (szczegóły w OWU i Karcie informacyjnej),
Suma Gwarancyjna: 2 500 euro na jedno zdarzenie i 5 000 euro na wszystkie zdarzenia,
Zakres ubezpieczenia Telefoniczna asysta prawna: porady prawników specjalizujących się w sprawach medycznych, opiniowanie umów, przygotowywanie pism procesowych
(szczegóły w Klauzuli Telefonicznej Asysty Prawnej).
Termin ochrony: od 01.10.2022 roku do 31.10.2023 roku.

3. Instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia
4. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia
5. Klauzula Telefonicznej Asysty Prawnej
6. Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych
7. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

8. Więcej informacji:
Osobiście w INTER we Wrocławiu – siedziba DIL: ul. Kazimierza Wielkiego 45 – pok. 0.03,
tel. 71 343 53 83, 503 789 479,
e-mail: dominika.stachow@interpolska.pl

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?