facebook

Medium link

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej VIII kadencji

Przewodniczący:
Ewa Krawiecka-Jaworska

Członkowie:

  • lek. Irena Kowalska
  • lek. Halina Nawrocka - sekretarz
  • lek. dent. Krzysztof Ozga – zastępca przewodniczącego
  • lek. Filip Stramecki
  • lek. Aleksander Zińczuk – zastępca przewodniczącego
Początek strony