facebook

Medium link

Wybory 2018

Aktualne informacje:

Komunikaty sprawie wyborów uzupełniających w rejonach wyborczych

Karta zgłoszenia kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Komunikat 1/2020 z dnia 27.02.2020 r. Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających w rejonie wyborczym K8.081 – Koło Lekarzy Rodzinnych i NZOZ Biogenes - L

Komunikat 4/2018 z dnia 21.06.2018 r. Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających w rejonie wyborczym K8.103 – Szpital MSWiA we Wrocławiu i Szpital Zakładu Karnego we Wrocławiu - L

Komunikat 1/2018 z dnia 10.05.2018 r. Okręgowej Komisji Wyborczej sprawie wyborów uzupełniających w rejonie wyborczym K8.127 – Młodzi Lekarze 3

Komunikat 2/2018 z dnia 10.05.2018 r. Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających w rejonie wyborczym K8.103 – Szpital MSWiA we Wrocławiu i Szpital Zakładu Karnego we Wrocławiu - L

Komunikat 3/2018 z dnia 10.05.2018 r. Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających w rejonie wyborczym K8.060 – Dentyści Fabryczna 3 - D

 


Obwieszczenie Nr 12/2018 w sprawie ogłoszenia wyników wyborów XXXVII Zjazdu Delegatów DIL we Wrocławiu VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 21/2018 w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na stanowiska funkcyjne w Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej

Obwieszczenie Nr 20/2018 w sprawie wyników wyborów na stanowiska funkcyjne w Komisji Rewizyjnej DIL

Obwieszczenie Nr 18/2018 w sprawie wyników wyborów I oraz II zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 19/2018 w sprawie wyników wyborów przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego VIII kadencji oraz jego zastępców

Wyniki wyborów delegatów na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

 


Informacje przedwyborcze:

Wzór zgłoszenia zebrania wyborczego

Termin wyborów w rejonie wyborczym i skład Komisji Skrutacyjnej

Listy kandydatów na delegatów

Listy członków rejonów wyborczych

 

Zgłaszanie kandydatów na delegatów i wybory na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Ankieta kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2018-2022

 

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej DRL we Wrocławiu - Kalendarz wyborów

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej DRL we Wrocławiu - Kalendarz wyborów

 


Uchwały

Uchwała Nr 2/2017 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych

Uchwała Nr 19/2017 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 DRL z dnia 19 stycznia 2017 roku o ustaleniu rejonów wyborczych

Uchwała Nr 1/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia imiennych list członków rejonów wyborczych dla delegatury legnickiej, jeleniogórskiej i wałbrzyskiej

Uchwała Nr 3/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lutego 2017 roku

Uchwała Nr 6/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie imiennych list członków rejonów wyborczych

Uchwała Nr 7/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie imiennych list kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy

Uchwała Nr 110/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie imiennej listy kandydatów na delegata na okręgowy zjazd lekarzy w rejonie wyborczym K8.127 Młodzi Lekarze 3 – L, w związku z wyborami uzupełniającymi w ww. rejonie wyborczym

Uchwała Nr 5/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Uchwała Nr 6/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia listy kandydatów na delegata na OZL

Uchwała Nr 7/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie odwołania wyborów uzupełniających

Uchwała Nr 8/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Uchwała Nr 9/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Uchwała Nr 10/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej uzyskania mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Uchwała Nr 11/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie odwołania wyborów uzupełniających

Uchwała Nr 12/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów delegatów na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Uchwała Nr 1/2020 OKW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Sędziego Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej na okres kadencji 2018-2022

 


Obwieszczenia

Obwieszczenie nr 7 Prezesa NRL z 14 lipca 2016 r. wraz z regulaminem wyborów

Obwieszczenie Nr 2/2017 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada 2017 roku

Obwieszczenie Nr 1/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Nr 2/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Nr 3/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Nr 4/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 5/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej listy kandydatów na delegata na OZL

Obwieszczenie Nr 6/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie odwołania wyborów uzupełniających

Obwieszczenie Nr 7/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 8/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 9/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej uzyskania mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 10/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie odwołania wyborów uzupełniających

Obwieszczenie Nr 11/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów delegatów na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 13/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 14/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 15/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 16/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 17/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie uzyskania mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 1/2020 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Zastępcy Sędziego Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej na okres kadencji 2018-2022

Początek strony