facebook

Medium link

Przewodniczący i członkowie komisji problemowych VIII kadencji

Informujemy, że na podstawie przyjętych uchwał 10 maja 2018 r. i 21 czerwca 2018 r. Dolnośląska Rada Lekarska zatwierdziła przewodniczących oraz członków komisji problemowych VIII kadencji.

Komisje: Stomatologiczna, Finansowa, Legislacyjna, Młodych Lekarzy, Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów, Kształcenia, ds. warunków zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów, Historyczna, Sportu, Kultury i Turystyki, Współpracy Międzynarodowej, ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego, Etyki


Skład Komisji Stomatologicznej DRL (Uchwała Nr 42/2018, Uchwała Nr 60/2018):

Przewodnicząca - lek. dent. Iwona Świętkowska
Baliński Sławomir
Berdzik Krystyna
Biesiada Patrycja
Bogacz Brygida
Bogucki Zdzisław
Brade Zofia
Bujko Teresa
Cierpikowsko Piotr
Chojnacki Zygmunt
Delijewska Milena
Dobrzyński Maciej
Duży Violetta
Dyrcz-Giers Barbara
Dziewiątkowska Alicja
Florjański Wojciech
Gajos Joanna
Hałatek-Dworowska Irena
Herman Katarzyna
Jasztal-Wojtczak Agnieszka
Kanaffa-Kilijańska Urszula
Kiełbowicz Maria
Kijewska-Hołub Małgorzata
Kmita Halina
Kocot Miroslawa
Krysińska Elżbieta
Kubasiewicz-Ross Pawel
Kufel Marzena
Laska Piotr
Magusiak Jadwiga
Maj-Minczakowska Dorota
Makuch Bogusław
Marczyk-Felba Alicja
Nakraszewicz Małgorzata
Nienartowicz Jan
Norowska-Kieca Anna
Ocharski Andrzej
Orłowska Alicja
Orzechowska Krystyna (Lubin)
Orzechowska Krystyna (Wrocław)
Ossowska Marta
Parkitna-Patyk Martyna
Pernala-Szczombrowska Beata
Polek Barbara
Powązka Wiesława
Pregiel Beata
Rejniak Beata
Rutkowska Monika
Sęk Małgorzata
Skupińska Beata
Sławecki Konstanty
Stehlik Marek
Sumislawska Anna
Szeląg Janina
Szwed Julita
Tokarz Izabela
Zacharko-Kucharzyk Daria
Żak Maciej


Skład Komisji Finansowej DRL (Uchwała Nr 42/2018, Uchwała Nr 62/2018):

Przewodniczący - dr n. med. Piotr Knast
Krystyna Gniatkowska-Gładysz
Jacek Kubicki
Przemysław Janusz
Andrzej Stawarski
Fryderyk Menzel
Mateusz Dzięgała


Skład Komisji Legislacyjnej DRL (Uchwała Nr 42/2018, Uchwała Nr 64/2018):

Przewodniczący - dr n. med. Wojciech Sulka
Zbigniew Markiewicz
Małgorzata Nakraszewicz
Halina Nawrocka
Leszek Pałka
Michał Pardel


Skład Komisji Młodych Lekarzy DRL (Uchwała Nr 42/2018, Uchwała Nr 65/2018):

Przewodniczący - dr n. med. Przemysław Janusz
Agnieszka Browarska
Maciej Brzyszcz
Joanna Ciechańska
Piotr Cierpikowski
Martyna Daroszewska
Patrycja Drozdek
Dziegała Mateusz
Wojciech Florjański
Agnieszka Gonera-Furman
Adrianna Górniak
Michał Głuszek
Katarzyna Jungiewicz-Janusz
Katarzyna Klimek
Marta Kornacka
Natalia Lewczuk-Sierocka
Marcin Lewicki
Agnieszka Majer-Łobodzińska
Agnieszka Maliszak
Michał Mazur
Rafał Mazurek
Fryderyk Menzel
Anna Migocka
Anna Młyńczak-Walczak
Katarzyna Prościak
Dorota Sokala
Katarzyna Solarz
Mateusz Spętany
Filip Stramecki
Magdalena Zatwarnicka
Dominika Zielonka
Aleksander Zinczuk


Skład Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów DRL (Uchwała Nr 42/2018, Uchwała Nr 66/2018):

Przewodnicząca - lek. Bożena Kaniak
Browarska Krystyna
Cieślińska Anna
Dacko Mirosława
Daroszewska Martyna
Dobrucka Danuta
Dobrucki Wiesław
Gomulska Anna
Kotschy Maria
Kuc Sabina
Młynarczyk-Walczak Anna
Ossowska Grażyna
Wronecki Krzysztof
Zatwarnicka Magdalena


Skład Komisji Kształcenia DRL (Uchwała Nr 42/2018, Uchwała Nr 67/2018):

Przewodniczący - dr hab. n. med. Andrzej Wojnar
Krystyna Berdzik
Joanna Ciechanska
Agnieszka Ciesielska-Krosny
Iwona Dattner-Hapon
Patrycja Drozdek
Barbara Dyrcz-Giers
Mateusz Dzięgała
Katarzyna Jungiewicz-Janusz
Małgorzata Kibler-Nockowska
Andrzej Łakota
Agnieszka Majer-Łobodzińska
Anna Migocka
Halina Nawrocka
Fryderyk Menzel
Anna Młynarczyk-Walczak
Leszek Pałka
Dorota Sokalla
Beata Stecka
Ewa Tymczuk


Skład Komisji ds. warunków zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów DRL (Uchwała Nr 42/2018, Uchwała Nr 68/2018):

Przewodnicząca - lek. Patrycja Drozdek
Agnieszka Browarska
Rafał Głuszko
Marcin Lewicki
Dorota Sokalla
Wojciech Sulka
Marta Szatkowska-Drychynycz
Danuta Szkudlarek
Dominika Zielonka


Skład Komisji Historycznej DRL (Uchwała Nr 42/2018, Uchwała Nr 69/2018):

Przewodnicząca - dr hab. n. med. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
Bujko Teresa
Chojnacka Urszula
Gansiniec Radość
Gładysz Andrzej
Gniatowska-Gładysz Krystyna
Klimek Katarzyna
Kos Jerzy Bogdan
Makuch Bogusław
Wojnar Andrzej
Wronecki Krzysztof


Skład Komisji Sportu, Kultury i Turystyki DRL (Uchwała Nr 42/2018, Uchwała Nr 70/2018):

Przewodnicząca - lek. Małgorzata Niemiec
Bojarowska Katarzyna
Daroszewska Martyna
Drozdek Patrycja
Głuszek Michał
Kępa Ryszard
Klimek Katarzyna
Kornacka Marta
Lewicki Marcin
Łata Aleksandra
Markiewicz Zbigniew
Nawrocka Halina
Pałka Leszek
Pardel Michał
Słobodzian Jerzy


Skład Komisji Współpracy Międzynarodowej DRL (Uchwała Nr 42/2018, Uchwała Nr 71/2018):

Przewodnicząca - dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska
Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
Piotr Cierpikowski
Violetta Duży
Piotr Drozdowski
Łukasz Gojny
Agnieszka Janus
Marta Kornacka
Ireneusz Łątkowski
Alicja Marczyk-Felba
Iwona Mielczarek-Kawałko
Michał Pardel
Adriana Piertaszkiewicz
Beata Pregiel
Robert Seifert
Małgorzata Sęk
Katarzyna Solarz
Karmena Stańkowska
Henryk Szlemp
Iwona Świętkowska
Jakub Trnka
Dominika Zielonka


Skład Komisji ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego DRL (Uchwała Nr 42/2018, Uchwała Nr 75/2018):

Przewodnicząca - lek. Małgorzata Niemiec
Iwona Świętkowska
Bożena Kaniak
Barbara Polek
Dorota Radziszewska
Ryszard Kępa
Urszula Kanaffa-Kilijańska


Skład Komisji Etyki DRL (Uchwała Nr 42/2018, Uchwała Nr88/2018):

Przewodniczący - dr n. med. Jakub Trnka
Aleksander Błaszczyk
Michał Jeleń
Urszula Kanaffa-Kilijańska
Piotr Knast
Marta Pilak
Barbara Polek
Iwona Świętkowska
Andrzej Wojnar
Krzysztof Wronecki
Franciszek Zawiślak

Początek strony